รับออกแบบสวนจำลองบรรยากาศธรรมชาติ หน้าผาหิน ลานหิน โขดหิน จำลอง ใกล้เคียงธรรมชาติมากที่สุด โดยวัสดุที่ทำขึ้นมาใหม่เลียนแบบก้อนหินจริงๆ แทบจะมองหาความแตกต่างไม่ได้เลย