ภาพกิจกรรมการเรียนการสอน ในเครืออัมรินทร์ ร่วมกับ อาจารย์พิเศษ สมบูรณ์ ชุติมามาศ
ผู้บรรยายและสาธิตวิธีการทำชิ้นงานสวยๆ ให้กับลูกศิษย์ และภาพผลงานหลังจากจบการบรรยาย